Det lönar sig att välja det tvättprogram som tillverkaren använt för energimärkningen. Det visar Energimyndighetens nya test av tvättmaskiner. Alternativa program på samma tvättmaskin använder i genomsnitt 88 procent mer energi och 70 procent mer vatten.

Testet visar att de program som används för energimärkningen är energieffektivast och använder mindre vatten, trots att det tar längre tid jämfört med ett alternativt bomullsprogram på samma tvättmaskin. Tvätten blir lika ren med båda programmen.

Energimyndigheten har testat tvättmaskiner i den effektivaste energiklassen, A+++, med en centrifugering på 1 400 varv per minut, och två olika bomullsprogram. I testet har ingått att jämföra det program som används för energimärkningen med ett alternativt bomullsprogram. Maskinerna har en kapacitet på sju till åtta kilo per tvätt.

Välj det program tillverkaren använt för energimärkningen

Testet visar att energimärkningsprogrammet är det mest energieffektiva och använder även mindre vatten vid normalt smutsad tvätt jämfört med det alternativa bomullsprogrammet på samma tvättmaskin. Det alternativa bomullsprogrammet använder i storleksordningen 88 procent mer energi och upp till 70 procent mer vatten. Dessutom blir tvätten blir mycket ren med båda programmen.

En tvättmaskin för sju kilo i energiklass A+++ använder cirka 170 kilowattimmar per år. Det är baserat på 220 tvättar med en kombination av de 60- och 40-gradersprogram som tillverkaren valt för energimärkningen. Om du istället tvättar med det alternativa bomullsprogrammet så ökar energianvändningen till cirka 290 kilowattimmar per år. Det motsvarar på ett ungefär energianvändningen för en tvättmaskin i energiklass B.

Diagram 1. Energianvändningen per tvätt med fylld maskin och två olika temperaturer.
Värdena baseras på resultatet för de testade tvättmaskinerna.

 energianvändning tvättmaskin stapeldiagrm

Vattenanvändningen skiljer sig också

De testade tvättmaskinerna använder 41 till 57 liter vatten per tvätt med det energismarta 40-graders programmet. Det alternativa bomullsprogrammet däremot använder 65 till 99 liter vatten per tvätt - en genomsnittlig ökning på 72 procent. 

För 60-graders programmet är vattenanvändningen 40 till 56 liter med energimärkningsprogrammet och för det alternativa 60-graders bomullsprogrammet 69-101 liter vatten per tvätt. Det innebär en genomsnittlig ökning på 68 procent.

Diagram 2. Vattenanvändning per tvätt med fylld maskin och två olika temperaturer. Värdena baseras på resultatet för de testade tvättmaskinerna

stapeldiagram

På programvred eller panelen visas vilket program som är energimärkt

På alla nya tvättmaskiner ska det finnas markerat på programvredet vilket 60- och 40-graders program som tillverkaren använt för att få fram informationen på energimärkningen. Symbolen är en stiliserad pil. Samma symbol finns på alla tvättmaskiner för att du lätt ska kunna välja det program som är energismart och som tvättar så rent som möjligt.

Stiliserad pil  på programvredet eller panelen visar vilket program tillverkaren använt för energimärkningen.

Längre tvättid ökar inte energianvändningen

Det är lätt att dra slutsatsen att en lång tvättid ökar energianvändningen. Men testet visar att, trots att tvättiden är längre med det program som används för energimärkningen, så använder det betydligt mindre energi. Det kan ta mellan 3,5-5 timmar att tvätta en fylld maskin i 60-graders tvätt med det energimärkta programmet. För 40-gradersprogrammet är tiden ungefär den samma.

För många är tvättiden viktig då man snabbt vill få tvätten klar vilket kan bidra till att många väljer det alternativa programmet. På en 60-graderstvätt kan du spara upp till en och en halv timme i tid, och för en 40-graderstvätt  kan du spara en timme om du väljer det alternativa programmet. Men då ökar energianvändningen. Har du inte har bråttom är ett tips att i första hand välja det program som tillverkaren använt på energimärkningen.

Temperaturen lägre än 60 grader men tvätten blir ren ändå

Testet visar att temperaturen är lägre än 60-grader när du väljer det energimärkta 60-graders programmet. Temperaturen kan vara så mycket som 17 grader lägre men trots detta blir tvätten ren. Med det alternativa bomullsprogrammet är temperaturen generellt högre, och ibland till och med några grader över 60 grader. Detta bidrar till att energianvändningen för det alternativa programmet ökar. Däremot blir inte tvättresultatet bättre utan är det samma som för det energimärkta programmet.

I bruksanvisningarna framgår det att tillverkarna är medvetna om detta då de informerar om att temperaturen kan vara en annan än vad som visas på panelen eller vredet.

Rådet att tvätta en fylld maskin håller fortfarande

I testet har det ingått att jämföra energianvändningen mellan fylld och halvfylld tvättmaskin.

För en 40-graderstvätt går det i genomsnitt åt 67 procent mer energi för att tvätta två halvfyllda maskiner jämfört med en helt fylld. Även om tvättmaskinerna har automatisk avkänning som känner av hur mycket tvätt det är i tvättrumman är det fortfarande mer energieffektivt att tvätta en fylld maskin jämfört med att tvätta två gånger i  halvfylld maskin.

Automatisk avstängning är praktiskt och minskar energianvändningen

De testade tvättmaskinerna stänger automatiskt av sig efter programmets slut. Det gör att du inte behöver passa maskinen och på så vis minskar även energianvändningen. Det tar mellan två och tio minuter innan tvättmaskinen stängs av helt efter ett avslutat program.

Bruksanvisning, symboler och barnspärr

I testet har det även ingått att bedöma tvättmaskinernas användarvänlighet. Samtliga tvättmaskiner har en bruksanvisning på svenska vilket är bra. Samtliga har även en bra kontrast på panel- eller programvredet, vilket gör att det är lättare att se vilket program som väljs.

Dessutom har texter och symboler på panelen eller vreden bedömts som lätta att tolka. Kravet på att energimärkningens program ska visas på samma sätt på alla tvättmaskiner, har bidragit till att det har blivit enklare för konsumenter att välja det mest energieffektiva programmet. De flesta tvättmaskinerna har dessutom en barnspärr till luckan som ska förhindra att barn kan öppna tvättmaskinen av misstag.

Revidering av ekodesign och energimärkningsförordningarna

Testet är en del i Energimyndighetens arbete med underlag till revidering av ekodesign och energimärkningsförordningarna för tvättmaskiner och testet fokuserar främst på hur olika sätt att använda tvättmaskinerna påverkar energianvändningen.

Välj Modell Kapacitet (max) 60°C Energimärkt program 60°C Energimärkt program
Cylinda FT5274 7 Kg 0,89 kWh/tvätt 3 timmar och 29 minuter
Electrolux FW30L7141 7 Kg 0,96 kWh/tvätt 4 timmar och 12 minuter
LG FH4A8TDS2 8 Kg 0,59 kWh/tvätt 5 timmar och 3 minuter
Miele WDA116 7 Kg 0,96 kWh/tvätt 3 timmar och 34 minuter
Markera alla
Avmarkera alla

En tvättmaskin ska vara energieffektiv, tvätta rent, skölja bra, centrifugera väl, vara lätt att använda och inte bullra.

När du ska köpa en ny tvättmaskin får du hjälp av energimärkningen.

Front- eller toppmatade tvättmaskiner

Frontmatade tvättmaskiner är vanligast och ryms inom golvmåttet 60 x 60 cm. Fördelen är att du kan ha en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, en så kallad tvättpelare. En nackdel är att det inte går att öppna luckan under tvättprogrammets gång. Toppmatade tvättmaskiner tar mindre plats och du kan ta ut eller lägga i plagg under tvättprogrammet utan att vattnet rinner ut på golvet. En nackdel är att de har två, ibland tre luckor som kan vara besvärliga att öppna och stänga.

Tips - väg tvätten på badrumsvågen

Att tvätta i fylld maskin är ibland lättare sagt än gjort då kapaciteten på tvättmaskiner har ökat. I genomsnitt tvättar man ungefär 2,5 kilo per omgång. Ett tips är att väga tvätten badrumsvågen innan du lägger in den i tvättmaskinen.

Centrifugera bort vattnet

Det mest energieffektiva sättet att få ur vattnet ur kläderna är att centrifugera bort det. Välj en tvättmaskin med minst 1 200 varvs centrifugering så får du snabbt tvätten torr och minskar energianvändningen jämfört med om tvätten torkas i en torktumlare. Detta är extra viktigt när du inte har möjlighet att torka tvätten utomhus. Högre centrifugeringsvarvtal ger oftast torrare tvätt, men tvättrummans storlek och utformning har också betydelse för hur mycket vatten det blir kvar i kläderna. På energimärkningen visas hur bra tvättmaskinen centrifugerar på en skala från A till G där A är bäst.

Energianvändningen är två till tre gånger högre vid torkning i torktumlare jämfört med en tvätt i tvättmaskin.

Fråga efter sköljresultat

Fråga efter en maskin med bra skölj. Det är särskilt viktigt om du har känslig hud. Flera tvättmaskiner har program med extra skölj men det varierar mellan olika modeller vad detta betyder. Ibland använder maskinen mer vatten i sköljningarna och ibland kan du välja till en eller flera extra sköljomgångar. Det är dock flera faktorer än mängden vatten och antalet sköljningar som bidrar till ett bra sköljresultat.

Buller

Beroende på var tvättmaskinen installeras kan bullret upplevas som mer eller mindre störande. Alla maskiner bullrar mer under centrifugeringen än när de tvättar eller sköljer.

Användarvänlighet

Prova att öppna luckan och tvättmedelsfacket. Orkar du öppna och stänga dem? Titta på programpanelen och vreden. Är symboler och texter begripliga? Tänk på att du kommer att använda din tvättmaskin under många år, kanske flera gånger i veckan.

Här kan du läsa mer om hur du tolkar energimärkningen för tvättmaskiner.