Tillbaka
Produktbild
Högupplöst bild
Tillverkare Atlantic
Modell Atlantic 100
Pris

Ungefärligt pris med moms. Priserna varierar. Till detta tillkommer kostnaden för installation.

3 905  kr
Vatten 40°C

Hur många liter 40-gradigt vatten som varmvattenberedaren klarar att producera till kranar och duschar, när den är fulladdad.

168  liter
Förluster

När ingen använder vattnet måste det fortfarande hållas varmt vilket kräver energi och kallas för en tomgångsförlust. Ju bättre isolering ju mindre förluster. Höga förluster är inte bra, men titta också så att beredaren klarar att leverera tillräckligt med varmt vatten. 

456  kWh/år
Medeltemperatur på vattnet

Medeltemperaturen på vattnet som kommer ut ur beredaren, uppmätt efter blandningsventilen.

57ºC
Temperatur i tanken

Ungefärliga temperaturen i beredaren innan testet, när den är fulladdad. Alla beredare uppnådde 60ºC någon gång under testet.

67ºC
Volym

Den volym som mätts upp i testet och tllverkarens egen uppgift om varmvattenberedarens volym.

Uppmätt 102  liter
Angiven 100  liter
Termostat

Thermostatinställningar som har används under testet och den maximala temperaturen som thermostaten kan ställas in på. Inställningen som beredaren är testad med är antingen fabriksinställningen eller den rekommenderade intställningen.

Inställning under test 65±5ºC
Max inställbar temperatur 65±5ºC
Material Stål
Korrosionsskydd Emalj

Tabellguide

Här finns testresultat för 16 elvarmvattenberedare. Vi har mätt upp hur mycket 40-gradigt vatten som elberedarna klarar att producera och hur stora förlusterna är när inget varmvatten behövs. Dessutom har vi mätt upp den maximala temperaturen på vattnet som kommer ut ur beredaren. Varmvattenberedarna är testade med de inställningar de hade när de levererades från fabriken och enligt den preliminära provningsmetoden för ekodesign ochenergimärkning. Förluster har mätts enligt provningsmetod EN 16147:2011.

Pris

Ungefärligt pris med moms. Priserna varierar. Till detta tillkommer kostnaden för installation.

Linje

Vatten 40°C

Hur många liter 40-gradigt vatten som varmvattenberedaren klarar att producera till kranar och duschar, när den är fulladdad.

Linje

Förluster

När ingen använder vattnet måste det fortfarande hållas varmt vilket kräver energi och kallas för en tomgångsförlust. Ju bättre isolering ju mindre förluster. Höga förluster är inte bra, men titta också så att beredaren klarar att leverera tillräckligt med varmt vatten. 

Linje

Medeltemperatur på vattnet

Medeltemperaturen på vattnet som kommer ut ur beredaren, uppmätt efter blandningsventilen.

Temperatur i tanken

Ungefärliga temperaturen i beredaren innan testet, när den är fulladdad. Alla beredare uppnådde 60ºC någon gång under testet.

Volym

Den volym som mätts upp i testet och tllverkarens egen uppgift om varmvattenberedarens volym.

Termostat

Thermostatinställningar som har används under testet och den maximala temperaturen som thermostaten kan ställas in på. Inställningen som beredaren är testad med är antingen fabriksinställningen eller den rekommenderade intställningen.