Ett test av vattenkokare visar att vattenkokarna är effektiva och har låg energianvändning i standby. Ur energisynpunkt är det bra att välja en lagom stor vattenkokare där du kan anpassa temperaturen så att du inte värmer vattnet mer än du behöver.

Testet visar att alla vattenkokarna är energieffektiva och att det är ett snabbt sätt att få vattnet varmt. För alla de testade vattenkokarna har du möjlighet att välja temperatur på vattnet.

Vattenkokarna är i olika storlekar och prisklasser, från drygt 600 kronor till närmare 2 000 kronor. Vattenkokarna klarar att värma från maximalt en liter upp till 1,7 liter vatten på ett uppkok.

Det som har mätts i testet är:

  • Energianvändningen
  • Uppkokningstid för en kanna vatten
  • Användarvänlighet (bedömning av en panel på tre personer)

Välj vattenkokare efter dina behov

Testet visar att det ur energisynpunkt är bra att välja en lagom stor vattenkokare och att inte värma mer vatten än man behöver.

Rätt temperatur från start sparar energi och tid

Det är en fördel om det finns möjlighet att värma vattnet till olika temperaturer, beroende på dina önskemål och behov. Att inte värma vattnet mer än nödvändigt sparar både energi och tid. Alla de testade vattenkokarna har möjlighet till olika temperaturer, antingen som fasta, förvalda lägen, eller steglös inställning av temperaturen.

Energianvändningen per år

Energianvändningen för de testade vattenkokarna är som lägst 86 kilowattimmar per år för Philips HD9380/20 tätt följd av Wilfa WSWK-1B och som högst för Smeg KLF02RDEU med 140 kilowattimmar (kWh), tätt följd av Cuisinart CPK 17E och Electrolux EEWA 7800, båda med 137 kilowattimmar per år. Räkneexemplet baserar sig på att man värmer två fyllda kannor med vatten per dag.

Philips värmer en liter vatten per gång och Smeg och Electrolux värmer 1,7 liter, vilket visar att det kan löna sig att välja en mindre vattenkokare om du inte behöver värma mycket vatten.

Vattenkokare hjälper dig att spara energi

Varje enskild vattenkokare kanske inte använder så mycket energi, men sammantaget blir det mycket. Om en miljon hushåll värmer två fyllda kannor med vatten per dag går det åt mellan 86 och 140 miljoner kilowattimmar per år. Exemplet är baserat på energianvändningen för de testade vattenkokarna som klarar mellan en liter och 1,7 liter vatten per uppkok.

Sänk temperaturen och spara ännu mer

Det är inte alltid du behöver kokande vatten och då kan du spara energi på att bara värma vattnet till den temperatur du behöver. På så sätt sparar du också tid. I testet har det ingått att värma en fylld kanna med vatten till 80 grader istället för till 100 grader. De flesta testade vattenkokarna ger då en besparing på i storleksordningen 30–35 procent. Och som mest kan du spara upp till 46 procent på att sänka temperaturen på vattnet till 80-grader.

Uppkokningstiden varierar med volymen

Testet visar att det är skillnad mellan vattenkokarna när det gäller hur lång tid det tar att koka upp vattnet. Det går som snabbast i den minsta vattenkokaren, tre minuter och 24 sekunder och som längst är uppkokningstiden fem minuter och 50 sekunder. När du jämför tiden så titta också på volymen.

Varmhållning ökar energianvändningen

Fem av de åtta testade vattenkokarna klarar att hålla vattnet varmt i upp till 15 eller 40 minuter efter uppkokning, så kallad varmhållning. Det bästa ur energisynpunkt är dock att använda det varma vattnet direkt. Varmhållning ökar energianvändningen.

Låg energianvändning i standby

Vattenkokarna har till skillnad från många andra produkter i hemmet inga krav på högsta tillåtna energianvändning i standby. Trots detta visar testet att vattenkokarna generellt har låg standby-effekt. Från noll till som mest 0,4 Watt (W).

Ska vara lätt att använda

Du kommer att värma vatten många gånger, ibland kanske flera gånger per dag. Då är det viktigt att vattenkokaren är lätt att använda. I testet har ingått att bedöma vattenkokarnas användarvänlighet.

De flesta kannorna har bra pip och handtag

De flesta vattenkokarna har bedömts ha en bra kanna, med pip som det är lätt att hälla ur. Handtaget ska vara lätt att greppa, varken för stort eller för litet, och inga vassa kanter som kan göra ont i handflatan. Ett tips är att prova att handtaget passar i din hand och att kannan då inte känns för tung. Det finns tre kannor bland de testade vattenkokarna som bedömts som något tunga.

Skalan på kannan ska hjälpa dig

När du ska fylla på vatten i är det bra att det finns en tydlig skala som visar hur mycket vatten du fyllt på. Ibland sitter skalan så att den skyms av handtaget eller din egen hand.

Text på engelska och symboler

Ofta används bara engelsk text på knappar och reglage och ibland symboler, som kan vara mer eller mindre svåra att förstå. Vattenkokarna har ofta en kontrollampa som lyser upp och ett pip-ljud som indikerar att vattnet är klart. Ur energisynpunkt är det bra om du använder vattnet så snart det är klart.

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Energianvändning/uppkok
Bosch TWK 8613P 649 kr 0,16 kWh/uppkok
Cuisinart CPK 17E 1 036 kr 0,19 kWh/uppkok
Smeg KLF02RDEU 1 590 kr 0,19 kWh/uppkok
Wilfa WSWK-1B 659 kr 0,13 kWh/uppkok
Electrolux EEWA 7800 778 kr 0,19 kWh/uppkok
Kitchen Aid 5KEK1522 1 999 kr 0,17 kWh/uppkok
Philips HD9380/20 679 kr 0,12 kWh/uppkok
Severin WK3477 890 kr 0,18 kWh/uppkok
Markera alla
Avmarkera alla

Vattenkokarna är energieffektiva och de är ett snabbt sätt att få vattnet varmt.

Här är fem smarta tips för att välja vattenkokare

  •  Lagom stor vattenkokare, efter dina önskemål och behov.
  • Vattenkokare med reglerbar temperatur sparar både tid och energi. Ditt vatten får direkt rätt temperatur.
  • Skalan på kannan ska vara tydlig så att du fyller lagom mycket vatten, varken för lite eller för mycket.
  • Prova att din hand passar i handtaget och att kannan inte är för tung eller för klumpig.
  • Varmhållning kan vara praktiskt men ökar energianvändningen.

Vattenkokare är med bland de produkter man på EU-nivå diskuterar att eventuellt ta fram resurseffektivitetskrav för i framtiden.