Välj Modell Tillverkare/leverantör Verkningsgrad Uppmätt effekt
Astra H-32E Hedlunds Skogsenergi 87  % 35,8  kW
Bonus Light Baxi 90  % 33,8  kW
Gaselle HT 35kW VedSol 87  % 38,7  kW
Molle 35 Mollepannan 86  % 67,1  kW
V202 K UB Extuna 79  % 25,9  kW
V40 Lambda CTC 92  % 40,8  kW
Vedex 3300 Nibe 85  % 35  kW
Vedolux 350 Värmebaronen 93  % 42,2  kW
Viadrus Hefaistos P1 Lindquist Heating 83  % 58,5  kW
Markera alla
Avmarkera alla