Energimyndighetens Testlab

Vårt Testlab testar produkter i ett ackrediterat testlaboratorium. Fokus i resultaten är energianvändning, funktion, buller och andra viktiga egenskaper. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö enligt internationella provningsmetoder.

Därför testar Testlab

  • För att ge objektiv och jämförbar information till konsumenter om olika produkter.
  • Marknadskontroll, stickprov för att kontrollera att produkter uppfyller ekodesignkraven på effektivitet och funktion samt att de har rätt energimärkning.
  • Inspirera tillverkare i deras produktutveckling, för effektivare produkter med bra funktion.
  • Underlag till EU till ekodesignkrav och energimärkning.

Produkter som testas

Vi testar produkter som använder energi, till exempel lampor och tvättmaskiner. Dessutom testar vi produkter som kan påverka energianvändningen, som kranar för varmvatten.

Vi har ett uppdrag att beakta konsumentaspekter i alla tester av produkter som används av privatpersoner. Vi testar även professionella produkter, som stora cirkulationspumpar och varuautomater.

Testresultaten publiceras på vår webb

Testresultaten publiceras här på webbplatsen. Energimyndigheten utnämner aldrig en produkt till "Bäst i test".

Ackrediterade tester

Energimyndighetens Testlab är ackrediterat av Swedac. Ackrediteringen gäller bland annat att de provningsmetoder som används för att kontrollera om produkter uppfyller ekodesignkrav samt att de har rätt energimärkning.

EU-direktiv och tester bidrar till energieffektivisering

EU-direktiven om ekodesign- och energimärkning beräknas kunna effektivisera energianvändningen i hela EU med 5 procent till år 2020. Det gör att de är viktiga verktyg för att nå Sveriges mål om 20 procents energieffektivisering till år 2020.

Följ med in i vårt Testlab

Se hur vi testar livslängd och ljusspridning för belysning.

Så testar vi tvättmaskiner