Energimyndighetens Testlab

Vårt Testlab testar produkter i eget laboratorium. Fokus i resultaten är energianvändning och funktion. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö enligt internationella provningsmetoder.

Därför testar Testlab:

  • för att ge objektiv och jämförbar information till konsumenter om olika produkter
  • marknadskontroll, stickprov för att kontrollera att produkter uppfyller ekodesignkraven på effektivitet och funktion samt att de har rätt information på energimärkningen
  • inspirera tillverkare i deras produktutveckling, för effektivare produkter med bra funktion
  • underlag till EU-förhandlingar kring ekodesignkrav och energimärkning.

Produkter som testas

Vi testar produkter som använder energi, till exempel lampor och tv-apparater. Dessutom testar vi produkter som kan påverka energianvändningen, som kranar för varmvatten.

Vi har ett uppdrag att beakta konsumentaspekter i alla tester av produkter som används av privatpersoner. Vi testar även professionella produkter, som stora cirkulationspumpar och varuautomater.

Vi utnämner aldrig ”Bäst i test”

Energimyndigheten utnämner aldrig en produkt till "Bäst i test". I våra tester vill vi lyfta fram både starka sidor och svaga punkter och göra det möjligt att jämföra produkter från olika tillverkare på ett likvärdigt sätt. 

Ackrediterade av Swedac

Testlab har ett kvalitetsledningssystem baserat på SS-EN ISO/IEC 17025 som är en internationell standard för provningslaboratorier. Testlab är ackrediterat av Swedac för vissa provningar, bland annat provning av ljuskällor och TV-apparater.

Ackrediteringen omfattar provningsmetoder som används för att kontrollera om produkter uppfyller ekodesignkrav samt att produkter har rätt information på energimärkningen. Vilka provningsmetoder som Testlab är ackrediterade för finns beskrivna på Swedacs webbplats.

Swedacs webbplats

Följ med in i vårt Testlab

Se hur vi testar livslängd och ljusspridning för belysning.

Så testar vi tvättmaskiner