Trygg energiförsörjning

Det moderna samhället är starkt beroende av en fungerande energiförsörjning. Störningar och avbrott i försörjningen av el, drivmedel, gas eller värme och kyla kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl den enskilde som för viktiga funktioner i samhället. Därför ställs det höga krav på tillförlitligheten i energisystemen, det vill säga att det finns en trygg energiförsörjning.