Civil beredskap

Som samordnande och sektorsansvarig myndighet arbetar vi med civil beredskap. Här kommer vi att fylla på med information om vad det arbetet innebär. 

Upprätthålla nödvändig energiförsörjning

Energimyndigheten har till uppgift att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och stärka samhällets motståndskraft. 

Samordnande sektorsansvar

Det är Energimyndighetens ansvar att ansvara för initiativ som krävs för planering och förberedelser i fred samt ha en pådrivande roll. Det gäller både i vardag, kris och höjd beredskap.