El och Fjärrvärme

Samhället är i hög grad beroende av el för att fungera. Sveriges elproduktion är generellt tillräcklig för att möta den elanvändning vi har.

Under vinterns kallaste månader behöver vi dock importera el för att klara den uppvärmning som krävs. El är en förutsättning för i stort sett all annan energiförsörjning.

Fjärrvärme har en särställning jämfört med andra uppvärmningsformer i och med sin storskalighet och dominans i huvuddelen av alla landets tätorter. Därför finns det skäl att ställa särskilda krav på försörjningstryggheten i fjärrvärmen.

Om Fjärrvärme (energimyndigheten.se)