El

Samhället är i hög grad beroende av el för att fungera. El är dessutom en förutsättning för i stort sett all annan energiförsörjning och intar därför en särställning inom energiförsörjningen.

Alla avbrott, långa som korta, får konsekvenser för samhället. Därför ställs höga krav på tillgängligheten i elleveranserna.

Elleveranser kan grovt sett störas på tre olika sätt:

  • Elavbrott
  • Eleffektbrist
  • Elenergibrist