Elavbrott

Elavbrott brukar även kallas för strömavbrott och drabbar olika många beroende på var i elnätet det sker. Ett elavbrott kan i sin tur medföra driftstörningar i tjänster som telefoni, internet och vattenförsörjning.

Ett elavbrott kan ske var som helst och när som helst. Det kan ske lokalt i ett hus, en lägenhet eller en hel fastighet. Men det kan också ske i elnätet, vilket är oftast det vi menar när vi pratar om elavbrott.

Aviserade och oaviserade elavbrott

Det finns två typer av elavbrott. Det ena är så kallade aviserade avbrott och sker då elnätsbolagen exempelvis behöver reparera eller göra underhållsarbeten i näten. Då skickas det oftast ut information om detta i god tid till alla som berörs om när det kommer att ske och hur lång tid det kommer att pågå. Den andra typen av elavbrott kallas för oaviserade elavbrott och är sådana som sker plötsligt och utan förvarning. Dessa kan exempelvis orsakas av att en transformatorstation går sönder eller att ett träd blåser omkull och river ned en elledning. Beroende på var i elnätet som avbrottet sker drabbas olika många.

Stamnät, regionnät och lokalnät

Elnätet kan delas in i tre olika delar: stamnät, regionnät och lokalnät. Störningar eller avbrott på stamnätet är ovanliga men om det skulle ske kan det drabba flera region- och lokalnät. Det hände i september 2003 då elförsörjning slogs ut i stora delar av södra Sverige och cirka 857 000 elkunder blev utan el i 1-5 timmar. Betydligt vanligare är avbrott i lokalnäten, inte minst i samband med höstens och vinterns stormar som varje år orsakar längre elavbrott för tusentals elkunder.