Elavbrott

Elavbrott brukar även kallas för strömavbrott. Det drabbar olika många beroende på var i elnätet det blir avbrott. Ett elavbrott kan medföra driftstörningar i tjänster som vi använder dagligen som telefoni, internet och vattenförsörjning.

Det kan bli elavbrott när och var som helst, lokalt i ett hus, en lägenhet eller i en hel fastighet. Men ibland blir det avbrott i elnätet, vilket oftast är det vi menar när vi pratar om elavbrott.

Aviserade och oaviserade elavbrott

Det finns två typer av elavbrott. Det ena är aviserade avbrott som inträffar när elnätsbolagen behöver reparera eller göra underhållsarbeten i näten. Då får du oftast information i god tid om när och hur länge avbrottet pågår.

Oaviserade elavbrott uppstår plötsligt och utan förvarning. De kan orsakas av att en transformatorstation går sönder eller att träd blåser omkull och river ned elledningar. Hur många som blir drabbade beror på var i elnätet avbrottet sker.

Stamnät, regionnät och lokalnät

Elnätet kan delas in i tre olika delar: stamnät, regionnät och lokalnät. Störningar eller avbrott på stamnätet är ovanliga, men skulle kunna drabba flera region- och lokalnät samtidigt. 

Betydligt vanligare är avbrott i lokalnäten, inte minst i samband med höstens och vinterns stormar som varje år orsakar elavbrott för tusentals elkunder.