Förbrukningsdämpande informationskampanj

Om det uppstår risk för långvarig elbrist i Sverige har Energimyndigheten i uppdrag att efter regeringsbeslut genomföra förbrukningsdämpande åtgärder, däribland en informationskampanj för att minska den totala elförbrukningen i landet.

Exempel på informationskampanjInformationskampanjen kommer främst vara riktad till alla hushåll i Sverige. Syftet är att skapa krismedvetenhet och acceptans så att hushållen under en kortare period kan hjälpas åt att vidta enkla sparåtgärder som minskar elförbrukningen i landet. Målet med kampanjen är att undvika kraftigare åtgärder som elransonering eller, om det går så långt att det uppstår risk för effektbrist, frånkoppling av stora delar av elnätet.

Kampanjen ska kunna genomföras med kort varsel och kunna nå allmänheten 1-2 veckor efter beslut. Därför har Energimyndigheten förproducerat informationsmaterial som ligger i beredskapsläge. Fokus ligger på kortsiktiga informationsinsatser (1-3 månader) som är enkla och snabba att genomföra och som bedöms ge besparingseffekt. Kampanjen är tänkt att i första hand lanseras via digitala kanaler men också via radio samt dags- och kvällspress.

Läs mer om långvarig elbrist