Utbildningar inom styrel

Här presenteras vilka utbildningar som är på gång inom Styrel.

Grundläggande utbildning för aktörer

Webbutbildning

Energimyndigheten har lanserat en webbutbildning som ska ge aktörer grundläggande kunskaper om styrelprocessen. Utbildningen riktar sig främst till dem som arbetar med styrel i kommuner, regioner, länsstyrelser och på statliga myndigheter. Den är öppen för alla intresserade.

Utbildningen består av fyra moduler och tar ca en timme att genomföra men du kan pausa och återvända när du önskar. Du når utbildningen genom att logga in på Energimyndighetens kunskapsportal:

Energimyndighetens kunskapsportal

Frågor och synpunkter

Om du har några frågor om utbildningen eller om styrel i övrigt får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss