Avbrott i fjärrvärme

Avbrott i fjärrvärmeleveranser inträffar emellanåt. Ofta blir avbrotten så korta att de knappast märks hos kunderna, men det är inte helt ovanligt med avbrott som överstiger åtta timmar.

Vid kall väderlek hinner inomhustemperaturerna då sjunka en hel del. Tappvarmvattnet blir kallt nästan omgående. Avbrott som varat i flera dygn har inträffat.

De avbrott som beror på skador och läckage i distributionsnätet är ungefär lika vanliga som de som orsakas av händelser i produktionsanläggningarna. Men de blir i regel mer långvariga.

Energimyndigheten har under hösten 2015 genomfört en utredning om fjärrvärmeföretagens ekonomiska ställning och om deras förmåga att förebygga och åtgärda avbrott. Utredningen visar att fjärrvärmebranschen över lag är väl rustade att stå emot större ekonomiska chocker. Men den visar på vissa brister i fjärrvärmeföretagens arbete med att förebygga avbrott. Energimyndigheten förordar i utredningen därför att fjärrvärmens försörjningstrygghet bör regleras i någon form. Idag saknas helt en sådan reglering.