El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott

Längre elavbrott är ovanliga i Sverige. Det skulle ändå kunna inträffa när som helst och påverka mycket av det som vi tar för givet. 

Till exempel värmen i våra hem eller att kunna laga mat, duscha eller spola i toaletten.

Särskilt besvärligt skulle det bli på vintern när det är både kallt och mörkt
ute. Men det finns några enkla saker som du kan tänka på före och under
ett elavbrott för att du inte ska drabbas onödigt mycket.