Sveriges energiläge

Ny lägesbild 29 november: Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil, men osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift den 9-18 december. Det finns fortsatt en reell risk för problem under vinterns höglasttimmar. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen.

Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil, men osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift den 9-18 december. Det finns fortsatt en reell risk för problem under vinterns höglasttimmar. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen.

Energimyndigheten bedömer fortsatt att risken för störningar i drivmedelsförsörjningen av mellandestillat, inklusive vinterdiesel, är förhöjd. Risken bedöms fortsätta in i år 2023.

Gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden är i nuläget robust, men det finns osäkerheter i den framtida utvecklingen

Lägesbeskrivning och fortsatt arbete

Minskad elanvändning i september och oktober ökar möjligheten till en förbättrad prognos för vintern. Om den minskade elanvändningen håller i sig under hela vintern minskar antalet timmar då Sverige har ett importberoende.

Elpriserna i Sverige och på kontinenten fortsätter att öka från de låga nivåer som inledde november. Lite vindkraft i elsystemet är en förklaring, men det är många faktorer som spelar in

Det kommer sannolikt att vara fler utmaningar för gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden under vintern 2023/2024 än vad som är fallet under 2022/2023.

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och den kommande vintern.

29 november: Uppdaterad lägesbild med anledning av situationen i Ukraina