Uppföljning av elanvändning

Energimyndigheten har i uppdrag att månadsvis följa upp och analysera utvecklingen av den totala elanvändningen i Sverige.

Bakgrunden är de krisåtgärder som det Europeiska rådet enats om för att minska stressen på elsystemet och sänka energipriserna. Det finns ett obligatoriskt mål om 5 procent minskning av elförbrukningen under höglasttimmarna, Det finns även ett frivilligt minskningsmål på 10 procent av bruttoförbrukningen av el.

Energimyndigheten rapporterar in till Regeringskansliet vid varje månadsskifte med start januari 2023.