Säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS)

Bedriver du verksamhet i Sverige inom energisektorn och är leverantör av samhällsviktig tjänst? Då ska du anmäla dig till Energimyndigheten.

Om en incident inträffar i ditt nätverk eller informationssystem som påverkar kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsten är du också skyldig att rapportera detta.

Checklista: Uppfyller din verksamhet grundkriterierna?

Det finns fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att din verksamhet ska anses vara leverantör av en samhällsviktig tjänst:

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för verksamheter som identifierat sig som leverantör av samhällsviktig tjänst inom energisektorn.

I Sverige ansvarar aktörerna inom de utpekade samhällssektorerna själva för att identifiera om de träffas av lagstiftningen eller inte. Lagen omfattar både privat och offentlig sektor.

Läs också: Därför arbetar vi med informationssäkerhet