Säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS)

Bedriver du verksamhet i Sverige inom energisektorn och är leverantör av samhällsviktig tjänst? Då ska du anmäla dig till Energimyndigheten.

Om en incident inträffar i ditt nätverk eller informationssystem som påverkar kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsten är du också skyldig att rapportera detta.

Checklista: Uppfyller din verksamhet grundkriterierna?

Det finns fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att din verksamhet ska anses vara leverantör av en samhällsviktig tjänst:

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för verksamheter som identifierat sig som leverantör av samhällsviktig tjänst inom energisektorn.

I Sverige ansvarar aktörerna inom de utpekade samhällssektorerna själva för att identifiera om de träffas av lagstiftningen eller inte. Lagen omfattar både privat och offentlig sektor.

Läs också: Därför arbetar vi med informationssäkerhet

Energimyndighetens NIS-föreskrifter
STEMFS 2021:3

Här kan du läsa om Lagar och förordningar gällande NIS

Möjlighet för energisektorn att ha synpunkter på tillämpningen av NIS

MSB remitterar nu förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Beslut av föreskrifterna är planerat att ske under hösten 2021. Den ska börja gälla den 1 januari 2022.

MSB önskar få in era synpunkter senast den 17 september 2021. 

Mer information hittar ni på MSBs webbsida.

Förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster (msb.se)