Som aktör inom energisektorn har din verksamhet en mycket viktig roll för samhället. En incident eller ett avbrott kan ge stora konsekvenser för samhället.

För att vara en samhällsviktig leverantör inom gasförsörjningen ska du förutom grundkriterierna uppfylla minst ett av följande kriterier:

  1. Systemansvarstjänst för transmission (TSO)
  2. Systemansvarstjänst för distributionssystem (DSO)
  3. Handel och leverans av naturgas, eller
  4. Kondensering samt hantering av kondenserad naturgas som omfattar minst 20 GWh per år.

Uppfyller du kriterierna? Anmäl dig som samhällviktig leverantör