Som aktör inom energisektorn har din verksamhet en mycket viktig roll för samhället. En incident eller ett avbrott kan ge stora konsekvenser för samhället.

För att vara en samhällsviktig leverantör inom olja ska du förutom grundkriterierna
uppfylla minst ett av följande kriterier:

Tjänsterna import, export, produktion, raffinering, bearbetning eller försäljning som hanterar minst:

  • 500 000 ton/år för petroleumbaserade drivmedel och bränslen eller
  • 50 000 ton/år biodrivmedel och biobränslen.

Drivmedelslager och depåer med:

  • sammanlagd kapacitet på minst 100 000 m³,
  • sammanlagd kapacitet på minst 20 000 m³ och med avgörande betydelse för regional försörjning, eller
  • sammanlagd kapacitet om minst 10 000 m³ för jetbränsle

Överföringstjänst i ledningar, egen överföring eller logistik för flytande drivmedel och bränslen med kapacitet för:

  • 500 000 ton/år, eller
  • 250 000 ton/år för jetbränsle.

En tjänst enligt första stycket om den utförs för eget bruk inom ett industriområdet omfattas inte.

Depåområden där flera leverantörer har cisterner med gemensam lastnings- eller lossningsutrustning ska betraktas som ett drivmedelslager vid beräkning av volym.