Som aktör inom energisektorn har din verksamhet en mycket viktig roll för samhället. En incident eller ett avbrott kan ge stora konsekvenser för samhället.

Andra utbildningar i informationssäkerhet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) erbjuder i samverkan med MSB utbildningar i informationssäkerhet i industriella informations- och styrsystem.

Mer information om utbildningarna