Anmäl dig som leverantör av samhällsviktig tjänst

Har du identifierat dig som leverantör av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn? Då ska du anmäla det till oss.

Det är den juridiska personen som levererar tjänsten som ska anmäla sig. Har du identifierat flera områden i verksamheten där ni levererar en samhällsviktig tjänst så ska ni skicka in en anmälan per område.

Har du verksamhet inom flera sektorer?

Din verksamhet kan vara leverantör av en samhällsviktig tjänst inom flera sektorer. Du måste göra en anmälan till respektive tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till MSB och övriga tillsynsmyndigheter.