Anmäl dig som leverantör av samhällsviktig tjänst

Det är den juridiska personen som levererar tjänsten som ska anmäla sig. Har du identifierat flera områden i verksamheten där ni levererar en samhällsviktig tjänst så ska ni skicka in en anmälan per område.

Så gör du en anmälan

1. Fyll i formuläret: 

Anmälan för leverantörer av samhällsviktig tjänst (pdf)

2. Skriv ut formuläret

3. Skicka in din anmälan med rekommenderat brev till adressen:

Energimyndigheten
Att: Tillsyn NIS
Box 310
631 04 Eskilstuna

Högt skyddsvärde på informationen

Det är inte tillåtet att skicka in din anmälan digitalt. Anmälan om samhällsviktig tjänst har ett högt skyddsvärde, var vänlig respektera det. Energimyndigheten kommer inte att bekräfta en anmälan som skickats med e-post.