Har du identifierat dig som leverantör av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn? Då ska du anmäla det till oss.

Vad händer när jag skickat in en anmälan?

  1. Vänligen observera att Energimyndigheten inte bekräftar eventuell anmälan via mejl. Detta med hänsyn till eventuella skyddsvärden, enskilt och på samlad nivå.
  2. När er verksamhet har anmält er så kommer ni kontaktas för kvalitetssäkring av anmälan via telefon.
  3. Vi förmedlar din anmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB sammanställer alla svenska leverantörer och rapporterar dem till EU.
  4. MSB upprättar personliga konton och certifikat för länk: incidentrapportering. Ni anger vilka som ska kunna göra en incidentrapportering i er anmälan.
  5. MSB kontaktar alla utpekade incidentrapportörer via e-post och SMS. Ni får där vägledning om hur ni aktiverar konton och laddar ner certifikat.

Ladda ner anmälan

 

Har du verksamhet inom flera sektorer?

Din verksamhet kan vara leverantör av en samhällsviktig tjänst inom flera sektorer. Du måste göra en anmälan till respektive tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till MSB och övriga tillsynsmyndigheter.