Anmäl dig som leverantör av samhällsviktig tjänst

Vad händer när jag skickat in en anmälan?

  1. Vänligen observera att Energimyndigheten inte bekräftar eventuell anmälan via mejl. Detta med hänsyn till eventuella skyddsvärden, enskilt och på samlad nivå.
  2. När er verksamhet har anmält er så kommer ni kontaktas för kvalitetssäkring av anmälan via telefon.
  3. Vi förmedlar din anmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB sammanställer alla svenska leverantörer och rapporterar dem till EU.

Har du verksamhet inom flera sektorer?

Din verksamhet kan vara leverantör av en samhällsviktig tjänst inom flera sektorer. Du måste göra en anmälan till respektive tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till MSB och övriga tillsynsmyndigheter.