Har du identifierat dig som leverantör av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn? Då ska du anmäla det till oss.

Ändringar ska skickas in via samma kanal som de ursprungliga anmälningarna.

Anmäl förändringar

Exempel på förändringar

  • byte av kontaktperson
  • din verksamhet är inte längre leverantör av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn.