Har du identifierat dig som leverantör av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn? Då ska du anmäla det till oss.

Förändringar ska anmälas omgående till respektive tillsynsmyndighet. Har du verksamhet inom energisektorn är det Energimyndigheten du ska anmäla förändringar till. Kontakta oss om du behöver göra förändring.

Anmäl förändringar

Exempel på förändringar

  • byte av kontaktperson
  • din verksamhet är inte längre leverantör av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn.