Har du identifierat dig som leverantör av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn? Då ska du anmäla det till oss.

Dina personuppgifter

När du anmäler din verksamhet som leverantör av samhällsviktiga tjänster behandlar vi personuppgifter. Namn, e-postadress och mobiltelefonnummer kommer vi att förmedla vidare till MSB. Det gör vi för att MSB ska kunna skapa ett personligt konto för incidentrapportering. Det krävs ett konto för att kunna rapportera incidenter enligt MSBs föreskrifter.