Anmäl dig som leverantör av samhällsviktig tjänst

Ett av de grundläggande kraven är att aktörer som träffas av lagstiftningen ska anmäla sig till ansvarig tillsynsmyndighet. Det gäller enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

En leverantör av samhällsviktig tjänst inom energisektorn ska utan dröjsmål anmäla sig till Energimyndigheten.

Nedan följer en sammanställning av anmälningsläget inom energisektorn uppdaterad enligt datumet längst ned på sidan. Anmälningsläget kommer att förändras över tid vartefter fler anmälningar skickas in, revideras och uppdateras.

Listan är på engelska, enligt EU-kommissionens definitioner av aktörer (OES) inom energisektorn i Sverige. Senast uppdaterad: 2020-09-07

Name/Title of the Essential Service
No of OES*
Energy - Electricity TSO
0
Energy - Electricity DSO
114
Energy - Electricity Production
50
Energy - Electricity sale
 8
Energy - Gas TSO
 1
Energy - Gas DSO
 3
Energy - Gas sale
 8
Energy - Gas Operators of natural gas refining and treatment facilities
 1
Energy - Oil Operators of oil production, refining and treatment facilities
 8
Energy - Oil Operators of oil storage
4
Energy - Oil Operators of oil transmission
4
TOTAL
190

*Operators of Essential Services - OES

Hantering av anmälan

Läs mer hur anmälan hanteras.