Har du identifierat dig som leverantör av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn? Då ska du anmäla det till oss.

Ett av de grundläggande kraven är att aktörer som träffas av lagstiftningen ska anmäla sig till ansvarig tillsynsmyndighet. Det gäller enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

En leverantör av samhällsviktig tjänst inom energisektorn ska utan dröjsmål anmäla sig till Energimyndigheten.

Nedan följer en sammanställning av anmälningsläget inom energisektorn uppdaterad enligt datumet längst ned på sidan. Anmälningsläget kommer att förändras över tid vartefter fler anmälningar skickas in, revideras och uppdateras.

Listan är på engelska, enligt EU-kommissionens definitioner av aktörer (OES) inom energisektorn i Sverige. Senast uppdaterad: 2020-09-07

Name/Title of the Essential Service No of OES*
Energy - Electricity TSO 0
Energy - Electricity DSO 114
Energy - Electricity Production 50
Energy - Electricity sale  8
Energy - Gas TSO  1
Energy - Gas DSO  3
Energy - Gas sale  8
Energy - Gas Operators of natural gas refining and treatment facilities  1
Energy - Oil Operators of oil production, refining and treatment facilities  8
Energy - Oil Operators of oil storage 4
Energy - Oil Operators of oil transmission 4
TOTAL
190

*Operators of Essential Services - OES

Hantering av anmälan

Vänligen observera att Energimyndigheten inte svarar på frågor om inkomna anmälningar över mail eller telefon. Efter mottagen anmälan kommer Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att återkoppla inom några veckor för att kvalitetssäkra det inskickade underlaget. Därefter tilldelas certifikat för rapportörer inom några veckor från och med april 2019.

Läs mer hur anmälan hanteras.