Är ni leverantörer av en samhällsviktig eller digital tjänst? Då är ni skyldiga att anmäla incidenter som inträffat i nätverk eller informationssystem och som påverkar kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsten.

För att kunna anmäla en incident behöver du först anmäla dig som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Det gör du till Energimyndigheten. Det är dock Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och CERT-SE du skickar din incidentrapport till.

Checklista för incidentrapportering

  • Utse personer som är ansvariga för incidentrapportering. Du måste uppge personliga e-postadresser och telefonnummer eftersom kontona är personliga.
  • Anmäl dig som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn.
  • MSB upprättar konton och utfärdar certifikat för de personer du uppgett ska kunna rapportera incidenter.
  • På MSBs webbplats finns vägledning och rapporteringsformulär.
  • Du som är kontaktperson för incidentrapportering har ansvar för att meddela MSB om ett konto inte längre behövs.

Läs även: Anmäl incidenter till MSB/CERT-SE

Läs även: Anmäl dig som leverantör av samhällsviktig tjänst

 

Utse flera personer som kan incidentrapportera

Vi rekommenderar att ni är flera som kan rapportera incidenter så att ni kan hantera semester, sjukdom och annan frånvaro.