Är ni leverantörer av en samhällsviktig eller digital tjänst? Då är ni skyldiga att anmäla incidenter som inträffat i nätverk eller informationssystem och som påverkar kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsten.

Andra utbildningar i informationssäkerhet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) erbjuder i samverkan med MSB utbildningar i informationssäkerhet i industriella informations- och styrsystem.

Mer information om utbildningarna