Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som har deltagit för bra engagemang, viktig feedback och bra diskussioner. 

Inom kort kommer vi att kommunicera en länk till vår deltagarenkät. Presentationerna som visades i programmet finner du nedan.