Energimyndigheten arrangerar fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för berörda aktörer och intressenter. Utbildningen kommer bland annat handla om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn.  

Höstens utbildningar riktar sig till IT-chefer, informationssäkerhetsansvariga (CISO) och projektledare som arbetar med en aktörs ledningssystem för informationssäkerhetsarbete eller deras riskanalys och åtgärdsplan.  

Utbildningen är mest gynnsam för de verksamheter som har påbörjat informationssäkerhetsarbetet. Den är därför inte tänkt som en start av verksamheters systematiska informationssäkerhetsarbete under lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. 

Här kan du anmäla dig.

Har du frågor om utbildningen kan du mejla oss via e-post till nisti...@energimyndigheten.se

Det preliminära utbildningsprogrammet innehåller information bland annat om:

 • Bakgrund om NIS
 • Processen för anmälan och incidenthantering
 • Energimyndighetens plan för tillsyn
 • Hur gör man en riskanalys?
 • Vad innebär ett Ledningssystem för Informationssäkerhet?
 • Hotbilden mot energisektorn
 • NCS säkerhet
 • Det antagonistiska perspektivet

De som bidrar till programmet är bland annat:

 • Energimyndigheten
 • MSB
 • Säpo
 • Polismyndigheten