Kunskapsstöd till offentlig sektor

Informationen på denna sida och dess undersidor vänder sig främst till dig som arbetar i kommun, landsting eller på länsstyrelse med förebyggande och lindrande åtgärder kopplat till störningar eller avbrott i energiförsörjningen.

Kunskapspärm om planering för en trygg energiförsörjning

Bilden visar kunskapspärm med delar av innehållet

Du som arbetar med lokal eller regional beredskapsplanering har tidigare kunnat beställa Energimyndighetens kunskapspärm med tips och råd om hur konsekvenser av störningar och avbrott i el- och värmeförsörjningen kan förebyggas och lindras. Pärmen är nu slut i vårt lager men de faktablad som den innehöll finns som PDF-dokument på följande sida:

Faktablad om planering för en trygg energiförsörjning

Vill du ha information om när pärmen finns att beställa igen?

Om du vill ha information om när pärmen eller motsvarande tryckt material finns för beställning igen, skriv till trygge...@energimyndigheten.se. Ange Beställning kunskapspärm i ämnesraden.