Kunskapsstöd till offentlig sektor

Informationen på denna sida och dess undersidor vänder sig främst till dig som arbetar i kommun, landsting eller på länsstyrelse med förebyggande och lindrande åtgärder kopplat till störningar eller avbrott i energiförsörjningen.

Kunskapspärm om planering för en trygg energiförsörjning

Bilden visar kunskapspärm med delar av innehållet

Du som arbetar med lokal eller regional beredskapsplanering har tidigare kunnat beställa Energimyndighetens kunskapspärm med tips och råd om hur konsekvenser av störningar och avbrott i el- och värmeförsörjningen kan förebyggas och lindras. Pärmen är nu slut i vårt lager och vi har för närvarande inga planer på nytryck. Istället kommer vi successivt att bearbeta om de olika faktabladen som pärmen innehöll och samla som PDF-dokument på följande sida:

Faktablad om planering för en trygg energiförsörjning