Faktablad om planering för en trygg energiförsörjning

Nedan hittar du PDF-versioner av de faktablad som tidigare fanns i kunskapspärmen om trygg energiförsörjning. Några av faktabladen går fortfarande att beställa individuellt från vår webbshop.

Är du förberedd om det blir ett längre elavbrott?

Faktablad som vänder sig till hushåll med tips och råd för att lindra konsekvenser vid elavbrott.

Elavbrott - vad gör jag nu?

Faktabroschyr med konkreta råd till privatpersoner om hur man kan förebygga och lindra konsekvenser av el- och värmeavbrott.

Värmestugor - vägledning och goda exempel

Information till kommunala beredskapssamordnare om planeringen av värmestugor. Information finns även på denna sida.

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Innehåller kunskap om varför olika hus och hustyper kyls ut olika snabbt när värmeförsörjningen upphör att fungera.

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Tips och råd om olika sätt att hålla en villa varm vid ett längre el- och värmeavbrott.

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Tips och råd om lika sätt att hålla temperaturen uppe i lägenheten under ett längre el- eller värmeavbrott.

Åtgärder för gamla och sjuka vid omfattande el- eller värmeavbrott

Information om hur omsorgstagare och deras bostäder påverkas vid ett längre el- eller värmeavbrott.

Reservelverk vid el- och värmeavbrott

Vägledning till privatpersoner som planerar att skaffa reservelverk. Tester och generella köpråd finns på denna sida.

Bränsleförsörjning av många utspridda reservkraftverk

Information om logistikplanering för beredskapssamordnare, kommuner, landsting och företag.