Lärdomar från inträffade händelser

Samhällets elberoende ökar. Elanvändare drabbas hårdare vid avbrott idag än för 10-20 år sedan. Användare, nätbolag, elproducenter, myndigheter och kommuner måste tänka igenom och planera för händelser som ännu inte har inträffat.

Bild på en elledning i skogen som blåst ner.En källa till kunskap är lärdomar från tidigare avbrott. Genom att studera dem behöver man inte göra samma fel två gånger. Inträffade incidenter och olyckor kan ge svar på vilka förebyggande och avhjälpande åtgärder som fungerar och vad som går att förbättra. Kunskap om orsaker till tidigare inträffade händelser kan också användas vid risk- och sårbarhetsanalyser. I undermenyn har vi sammanställt lärdomar från stormen Gudrun (2005) och stormen Per (2007).

Stormen Gudrun (2005)

Stormen Per (2007)