Ytterligare gasprisstöd fördelas till gaskonsumenter

Hösten 2023 kan gasnätsföretag återigen ansöka om pengar att fördela till sina hushållskunder som gasprisstöd.

Regeringen har fattat beslut om att gaskonsumenter i sydvästra Sverige ska få gasprisstöd. Stödet omfattar cirka 27 000 hushållskunder som är anslutna till det västsvenska naturgasnätet.

Regeringens beslut om förordning (regeringen.se) 

Regeringen har avsatt motsvarande 150 miljoner kronor för Energimyndigheten att disponera för stödet. Stödet är till för att mildra effekterna av kommande höga gaspriser. Det är framåtsyftande, men beräknas på tidigare förbrukning under 2022, en period när gaspriserna var mycket höga. 

Pengar för stödet betalas ut av Energimyndigheten till gasnätsföretagen. Vi tar emot ansökningar om ersättning för stödet från gasnätsföretag under perioden 4 september 2023 till 2 oktober 2023. Därefter ska gasnätsföretagen så snart som möjligt, men senast 31 december 2024, dela ut stödet till berörda gaskunder.

Energimyndigheten granskar underlagen till ansökningarna och fattar beslut löpande under handläggningen. Den ersättning för administration som gasnätsbolagen kan fakturera Energimyndigheten är maximalt 50 000 kronor, och 30 kronor per uttagspunkt.

Stödet betalas ut av gasnätsföretagen

Stödet betalas ut av gasnätsföretagen till konsumenter anslutna till gasnätet i sydvästra Sverige, som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr, genom regionerna Skåne, Halland, Jönköping och Västra Götaland.

Stödet fördelas efter uttagspunkter i gasnätet och betalas ut i sin helhet till den privatperson som har gasnätsavtal för uttagspunkten 1 februari 2023 (brytpunkten). Med uttagspunkt menas anslutningen mellan en enskild fastighets gasanläggning och gasnätsföretagets gasnät. Datumet som utgör brytpunkt är beslutat av regeringen.

Förbrukningsperiod som grund för beloppet

Gasprisstödet liknar det stöd som betalats ut till hushåll för att lindra effekter av höga elpriser (elprisstöd). Som grund för att räkna vilket belopp en konsument får används förbrukningsperioden november 2022 till och med december 2022. Ersättningsnivån är på 79 öre per kilowattimme.

Du som konsument kan räkna ut hur mycket pengar du får genom att ta 0,79 kronor gånger din uppmätta gasförbrukning (kWh) under november och december 2022. Du får inte stöd om gasen ingår i din hyra eller om någon vidarefakturerat dig för den gas du förbrukat.

Gasnätsföretagen kan lämna gasprisstödet som en betalning till gaskonsumenten eller genom att beloppet tillgodoräknas vid fakturering. Stödet kommer att betalas ut direkt till dig från ditt gasnätsföretag utan att du själv behöver göra någonting. Ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med Bank-ID för att du ska få pengar. Stödet ska betalas ut så snart som möjligt, men senast 31 december 2024.

Frågor?

Energimyndigheten kan inte besvara frågor om vad som gäller för dig som privatperson. Vi kan endast svara på frågor som rör beslutet till gasnätsföretagen.

Förordning om gasprisstödet  

Förordningarna i sin helhet hittar du på Svensk forfattningssamlings webbplats.

Förordningarna i sin helhet (svenskforfattningssamling.se)