Naturgasnätet i Stockholmsområdet

Naturgasnätet i Stockholmsområdet består av två nät, stadsgasnätet och fordonsgasnätet som årligen förbrukar cirka 0,2 TWh naturgas. Stadsgasnätet består av cirka 500 km rörledning i Stockholm, Solna och Sundbyberg och fordonsgasnätet som består av cirka 40 km rörledning.

Naturgasen importeras i form av LNG (flytande naturgas) till LNG-terminalen i Nynäshamn. Framställning och inmatning av gas till stadsgasnätet sker i huvudsak från förgasningsanläggningen i Högdalen dit såväl biogas som LNG (flytande naturgas) levereras. I förgasningsanläggningen i Högdalen förångas LNG till naturgas och blandas med luft för att anpassas till användningen i stadsgasnätet. Distributionen sker via ledningar som trycksätts i särskilda regleringsstationer runt om i staden.

Fordonsgasnätet knyter samman olika biogasleverantörers produktionsanläggningar i Stockholm och distribuerar gas till bussdepåer och tankstationer i området.

I Stockholmsområdet finns omkring 66 000 naturgasanvändare varav 65 000 kunder är hushållskunder. Övriga kunder är restauranger, industrier, tankstationer, bussdepåer, flerfamiljshus och småhus som använder gas för uppvärmning.