Västsvenska naturgasnätet

Det västsvenska naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungssund i norr. Den största delen av den naturgas som används idag kommer via rörledning från Danmark. En mindre andel biogas matas också in på nätet. Det förbrukas årligen cirka 10 TWh gas i det västsvenska naturgasnätet.

vastsvenska naturgassystemet

Klicka på bilden för att se en större version av det västsvenska naturgassystemet.

Det västsvenska ledningssystemet utgörs av transmissionsnätet som är cirka 600 kilometer långt, medan distributionsnätet består av uppskattningsvis 2 800 kilometer rörledning. Det finns ett mindre lager, Skallen, vars syfte är att kunna utjämna kortvariga konsumtionstoppar. För säsongslagring måste Sverige dock förlita sig på lagringsanläggningar i andra länder, främst i Danmark. Det danska naturgassystemet är i sin tur sammanlänkat med det europeiska naturgasnätet via sammanlänkningspunkter i Ellund mot Tyskland.

På den västsvenska naturgasmarknaden finns cirka 33 000 naturgasanvändare, varav 28 000 är hushållskunder. Marknaden präglas av en ojämn fördelning där ungefär 90 större förbrukare står för cirka 80 procent av konsumtionen.

Historiskt sett har Sverige importerat gas producerad av gasfältet Tyra i danska Nordsjön. Från hösten 2019 till sommaren 2022 kommer anläggningarna runt Tyra att renoveras och Sverige blir för första gången beroende av gasimporter från Europa. Detta innebär ett mer ansträngt försörjningstrygghetsläge de närmaste åren.

Sedan 1 april 2019 ingår de danska och det västsvenska naturgasnäten i en gemensam balanseringszon.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har av regeringen utsetts till behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning i Sverige. Energimyndigheten ska i och med detta genomföra de bestämmelser som finns i förordning (EU 2017:1938). Det innebär att Energimyndigheten har ett nationellt operativt ansvar för krishanteringen inom naturgasförsörjningen. Energimyndigheten är också enligt lagen om trygg naturgasförsörjning även tillsynsmyndighet på området.

Regelverk

I gasförsörjningsförordningen ställs funktionskrav rörande leveranssäkerhet. Utifrån förordningen och svenska författningar, lag (2012:273) och förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning som kompletterar förordningen, finns en nationell förebyggande åtgärdsplan och nationell krisplan. Utöver dessa finns även föreskrifter och allmänna råd från Energimyndigheten (se under Dokument). I dessa finns krav på naturgasföretag samt stora förbrukare av naturgas. Kraven innebär bland annat att "skyddade kunder", det vill säga hushållskunder, ska kunna få gas i minst 30 dagar vid störningar eller avbrott i leveranserna.