Säkerhetsskydd

På den här sidan hittar du information om vilka andra myndigheter som har tillsynsansvar inom säkerhetsskyddslagstiftningen. 

Tillsynsmyndigheter har från den 1 december 2021 tillsynsansvar för enskilda verksamhetsutövare (privata, kommunala, regionala eller statliga företag) som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I tabellen anges vilket område respektive tillsynsmyndighet ansvarar för. 

Tillsynsmyndigheterna har bland annat i uppdrag:

  • att utöva tillsyn,
  • utföra andra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen, till exempel hantera, beslut om placering i säkerhetsklass och samråd, 
  • att ge vägledning på området säkerhetsskydd,
  • ingå i ett samarbetsforum som leds av Säkerhetspolisen.

Tillsynsmyndighet
Tillsynsområde
Affärsverket Svenska kraftnät
Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elförsörjning och dammanläggningar (dock inte kärnteknisk verksamhet).
Finansinspektionen
Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området finansiella företag samt för motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige.
Försvarets materielverk
Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området försvarsmateriel.
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län.
Länsstyrelsen i Skåne län
Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller Skåne län.
Länsstyrelsen i Stockholms län
Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Gotlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län.
Post- och telestyrelsen
Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst
Statens energimyndighet
Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området kärnteknisk verksamhet.
Transportstyrelsen
Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena vägtrafik, sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.