Säkerhetsskydd

Åtgärder inom fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till områden där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs och mot skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetsskyddsåtgärderna ska förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där i övrigt säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. Åtgärderna ska även förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt. Skadlig inverkan kan till exempel vara explosioner, beskjutning eller försändelser med skadligt innehåll.

Hur den fysiska säkerheten ska utformas beror på vad som ska skyddas, vilka sårbarheter man vill motverka och vilken hotbild åtgärderna ska dimensioneras för.

Genom säkerhetsskyddsanalysen ska den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet identifiera behovet av fysiska säkerhetsskyddsåtgärder. Åtgärderna ska dokumenteras.

Säkerhetsskyddsanalys (Säkerhetspolisens webb)

Vägledning om fysisk säkerhet (Säkerhetspolisens webb)