Branschmöte om skyddsvärden inom drivmedel

Att drivmedelsförsörjningen är viktig för Sverige råder det stor enighet om. Men om och när har enskilda verksamheter betydelse nationellt? För att identifiera skyddsvärden inom olja- och drivmedelsförsörjningen bjuder Energimyndigheten tillsammans med Drivkraft Sverige in till ett bransch- och diskussionsmöte.

Stöd till dig som ska skydda din verksamhet

Drivmedelsförsörjningen är en samhällsviktig verksamhet där avbrott på grund av exempelvis skadegörelse och sabotage kan medföra stora konsekvenser i samhället på lokal och regional nivå.

Om du bedriver säkerhetskänslig verksamhet, finns särskilda krav i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på hur bland annat den säkerhetskänsliga verksamheten ska skyddas. Det är du som verksamhetsutövare som ska analysera och identifiera om din verksamhet är säkerhetskänslig. Många verksamhetsutövare upplever att det är svårt att veta vilka faktorer som kan vara relevanta i bedömningen om ett sabotage eller andra brott kan leda till konsekvenser på nationell nivå.

Därför bjuder Energimyndigheten tillsammans med Drivkraft Sverige in till ett möte för att tillsammans försöka identifiera branschgemensamma faktorer eller indikatorer som kan användas som stöd till dig som är verksamhetsutövare.

Om mötet

 • Beroende på antalet anmälda kommer diskussionerna att genomföras som gruppdiskussion.
 • Mötet genomförs digitalt via Teams. Inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt skyddsvärda uppgifter får redovisas eller diskuteras under mötet.
 • Energimyndigheten välkomnar enskilda verksamhetsutövare inom olja- och drivmedelsförsörjningen.
 • Deltagarantalet är begränsat till två deltagare per juridisk person.

Datum och tid:  Onsdag den 24 augusti klockan 9.00–12.00

Plats: Digitalt, Teams. Länk skickas ut dagen innan till din mejl.

Sista dag för anmälan: 19 augusti

Agenda

 • Inledning och välkomnande
 • Skyddsvärden i säkerhetskänslig verksamhet, i övrigt säkerhetskänslig verksamhet
 • Vad ändrades med förändringarna i säkerhetsskyddslagen och vad har hänt
 • Erfarenhetsberättelse
 • Frågor från branschen
 • Gruppdiskussion kring faktorer
 • Gruppredovisning och diskussion i helgrupp
 • Avrundning

Anmälan