Material till vidareförmedlare

Energimyndigheten gör nu en informationssatsning med anledning av den ansträngda energisituationen. Ju fler som sprider budskapet desto större effekt kan vi få. Därför hoppas vi att ni vill sprida informationen tillsammans med oss.

Brev från Energimyndigheten: Nu sparar vi el tillsammans

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Därför går nu Energimyndigheten ut med en informationssatsning för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Att vara sparsam och göra kloka val kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong.

Om du och din verksamhet vill bidra och tillsammans med oss sprida informationen kan vi få ännu större effekt. Exempelvis minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar. 

Länka gärna till vår webbplats från er webbplats. Ladda gärna ner bilder och rörligt material för både webb och sociala medier från www.energimyndigheten.se/underlag. Vi kommer att fylla på med mer material allteftersom.

Du kan läsa mer på energimyndigheten.se, här finns tips och guider om vad man kan göra för att minska elanvändningen, både som privatperson, företag och på myndigheter. Det finns också fakta om läget och svar på de vanligaste frågorna i vår FAQ.

Vänliga hälsningar från Energimyndigheten via Ylva Norberg, kommunikationschef

 

Riktlinjer för användning av materialet

  • Använd underlaget i originalutformning. Budskap och ikoner ska vara intakta.
  • Ingenting får publiceras i upplysta skyltar eller på ställen där det krävs lampor för att budskapen ska synas.
  • När det gäller inlägg i sociala medier lägger ni förstås till ert eget budskap i inläggstexten. Tagga gärna #energimyndigheten eller nämn Energimyndigheten som källa. Använd också gärna #varjekwhräknas.
  • Hänvisa till vår landningssida energimyndigheten.se/varjekwhraknas.
  • Det är tillåtet, efter Energimyndighetens godkännande, att lägga till en egen logotyp i samma storlek. Placera den bredvid Energimyndighetens med minst en logotypsbredd med luft mellan.

Finns önskemål om förändringar eller kompletteringar, fråga oss gärna. Sidan uppdateras löpande med nytt underlag.

Ladda ner material

Sociala medier, rörligt material till Facebook och Instagram

För att ladda ned filmerna: Klicka på länken så startar filmen, klicka därefter på de tre prickarna längst ned till höger och välj Ladda ned.

Ladda ner Energimyndheten "Varje kWh räknas" 1080x1350 (mp4)

Ladda ner Energimyndheten_"Sänk värmen" 1080x1350 (mp4)

Ladda ner Energimyndigheten "Varje apparat räknas" 1080x1350 (mp4)

Ladda ner Energimyndigheten "Varmvatten" 1080x1350 (mp4)

Affischer i A3- och A4-format

Affischer med mer, förklarande text:

Ladda ner affisch med mer text "Varje kWh räknas" i A3- och A4-format

Ladda ner affisch med mer text "Varje tidpunkt räknas" i A3- och A4-format

Enklare affischer med mindre text
Paketet innehåller affischer för "varje kWh", "varje grad", "varje kontakt" och "varje dusch".

Ladda ner enklare affischer alla motiv "Varje kWh räknas" i A3- och A4-format

Annonser, bilder

Paketet innehåller fyra annonser i fyra olika format, 320x320, 640x260, 1080x1350 och 1080x1920.

Ladda ner annonsbilder (zip)

Översatta sammanfattningar

Det är en sammanfattning av landningssidan "Varje kWh räknas", men utan länkar till vidare information. 

Ladda ner sammanfattning på engelska

Ladda ner sammanfattning på arabiska

Ladda ner sammanfattning på persiska

Ladda ner sammanfattning på somaliska