Accelerera energiomställningen genom hållbar värme och kyla

Du som vill bidra till energiomställningen genom hållbar värme och kyla är välkommen att söka stöd i denna utlysning. Det kan handla om allt från det tekniska systemet, aktörer på marknaden, till de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

Sista dag för ansökan 2020-08-18
Utlysta medel cirka 60 Mkr

Projekt som kan få stöd

I denna utlysning efterlyser Energimyndigheten projekt inom värme- och kylaområdet som bidrar till att möta en eller flera av följande utmaningar:

Utmaning 1 - Energiresurser

Energi för värme och kyla utgörs av återvunnen och förnybar energi. Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs och kommer samhället till nytta.

Utmaning 2 - Samspel i energisystemet

Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.

Utmaning 3 - Resurseffektiv användning

Värme och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Användarna drar nytta av konkurrenskraftiga priser på lokala marknader.

Projekten ska även bidra till målsättningen att näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige blir världsledande inom innovation för hållbar värme och kyla. Projektförslag välkomnas särskilt där:

  • olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar,
  • projekt som inkluderar en tvärdisciplinär ansats,
  • projekt som inkluderar internationellt samarbete (inklusive projekt där internationella investerare deltar),
  • projekt där små- och medelstora företag kan kommersialisera projektresultaten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag och branschorganisationer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i november 2020. Projektet kan starta tidigast 1 december 2020 och kan som längst pågå till 31 december 2024.

Informationsmöte

Energimyndigheten anordnade ett webbsänt informationsmöte om utlysningen den 28 april 2020 kl. 14.00-15.00. Under mötet informerades om utlysningen och ansökningsprocessen. Här kan du ladda ner presentationen från mötet.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Från den 13 juli till den 3 augusti kommer vi inte kunna svara på frågor kring utlysningen. Endast tekniska supporten (i första hand inloggningsproblem) är öppen under perioden.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet