Batterifondsprogrammet

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Programmet är ett forsknings- och utvecklingsprogram med inriktning mot teknikområdena batterieråteranvändning eller batteriåtervinning och fordonsbatterier. I denna utlysning prioriteras projektförslag inom två forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 13 juni 2016.

Sista dag för ansökan 2016-06-13
Tid för beslut Tidigast under Oktober månad
Utlysta medel ca 30 miljoner kronor

Batterifondsprogrammet ska bidra till en långsiktig hållbar användning av alla typer av batterier och till energieffektivisering av vägfordon genom bättre batterisystem för ökad elektrifiering. Världsledande forskning och utveckling med nära samarbete mellan akademi och näringsliv ska ge ett betydande bidrag till samhällets omställning mot ett långsiktigt hållbart energisystem. Vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningens forskningsområden

I utlysningen prioriteras ansökningar mot följande områden vilka Energimyndigheten tillsammans med programrådet har identifierat som områden där utökad verksamhet är önskvärd:

  • Bygga en vetenskaplig grund för insamlings- och återvinningsmål för batterier. Vad är energi- och miljömässigt, strategiskt, tekniskt och ekonomiskt motiverat?
  • Batterisystem, optimal användning av stora celler och förenklingspotential på systemnivå avseende vitt skilda krav på effekt