Batterifondsprogrammet

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Programmet är ett forskningsprogram med inriktning mot batteriåtervinning och mot batterier för elsystems- och fordonstillämpningar. Sista ansökningsdag är den 28 november, klockan 16:00.

Sista dag för ansökan 2017-11-28 16:00
Utlysta medel Cirka 30 miljoner kronor

Batterifondsprogrammet stödjer forskning för utveckling av såväl batteriåtervinning som batterier för lagring och användning av förnybar energi i både elsystems- och fordonstillämpningar.

Programmet ska bidra till följande effektmål:

  • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordonstillämpningar.
  • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring:
    • dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystemtillämpningar.
    • hållbara och kostnadseffektiva återvinningsprocesser och -metoder.
  • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.

Alla projektförslag med potential att bidra till programmets effektmål välkomnas. Projekt som finansieras inom utlysningen ska ha potential att bidra till att föra forskningsfronten framåt. Demonstration av teknik som finns tillgänglig på marknaden ingår inte i programmet.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet