Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS

Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor i den andra utlysningen i forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS. Sista ansökningsdag är 2018-03-26.

Sista dag för ansökan 2018-03-26 23:59
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Programmets syfte är att främja energieffektivisering genom utveckling av belysningsområdet.

Projekt som kan få stöd inom forskningsprogrammet ska inrikta sig på något av områdena:

  1. Ljuskällor och komponenter.
  2. Belysningssystem.
  3. Energieffektiv och funktionell belysning av god kvalitet.
  4. Utvärdering av ny teknik och nya tillämpningar.

Energimyndigheten prioriterar i denna utlysning särskilt ansökningar inom följande områden:

  • Projekt som har en tydlig innovationshöjd och potential för framtida nyttiggörande/kommersialisering på hemmamarknad och/eller genom export inom ett par år.
  • Projekt med en tydlig koppling till digital styr- och reglerteknik i belysningssystem eller projekt som inkluderar samspel mellan belysningssystem och dagsljus.
  • Projekt som inkluderar forskning och tidig utveckling av belysning med högre andel återvinningsbara eller mindre mängd miljöskadliga ämnen, alternativt nya metoder för återvinning av ämnen.
  • Projekt med tydlig koppling till materialutveckling och inom standardiseringsområdet.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-06-01 och som längst pågå till 2021-12-31.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Vidare ska en kort sammanfattning om vad ansökan avser vara skriven på svenska och engelska så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Vem kan söka stöd?

Möjliga projektgenomförare finns inom privat och offentlig sektor, till exempel institutioner på tekniska högskolor/universitet, företag eller institut med anknytning till det angivna området. Doktorandprojekt är också möjliga att finansiera.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska inrikta sig mot något av de fyra ovannämnda områdena helt, delvis eller flera områden i kombination.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av: