Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning

Du som har en idé och som vill vara med och bidra till en hållbar klimatomställning är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar och kunskap för framtidens solel, vindkraft och elnät.

Sista dag för ansökan 2019-08-28 23:59
Utlysta medel 100 miljoner kronor

Projekt inom solel, vindkraft och elnät som bidrar till en hållbar klimatomställningen kan få stöd

I denna utlysning tar vi ett gemensamt grepp kring områdena solel, vindkraft och elnät. Utlysningen är en samlad utlysning för de tre programmen El från solen, VindEL och SamspEL.

Sverige har som mål att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och nettonollutsläpp av koldioxid 2045. Omställningstakten måste öka och resultaten från insatserna måste snabbare komma till användning i samhället. Elsystemet kan bli den viktigaste möjliggöraren för en hållbar klimatomställning!

Det finns många utmaningar och frågeställningar som är gemensamma för solel, vindkraft och elnät. I denna utlysning efterlyser vi projekt inom dessa områden som bidrar till att möta en eller flera av utmaningarna nedan.

  • En inkluderande omställning.
  • Ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt elsystem.
  • Ett förnybart elsystem som säkrar elförsöjningsbehovet för klimatomställningen i alla samhällssektorer.

Utlysningen riktar sig till projekt som möter utmaningarna ovan genom att:

  • kategori A – utveckla nya lösningar som kan kommersialiseras och/eller nyttiggöras i samhället eller
  • kategori B – bygga upp kunskap och kompetens hos aktörerna i samhället.

Energimyndighetens ambition är att fördela stödet jämnt mellan de två kategorierna.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom utlysningens utmaningar vilket exempelvis inkluderar såväl företag som institut, akademi och offentlig sektor.

Energimyndigheten planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd i november 2019. Projektet kan starta tidigast den 1 december 2019.

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

SamspEL:

Fredrik Brändström, 016-544 23 66, Fredrik Lundström, 016-544 21 12, Peter Bennewitz, 016-544 24 39

VindEl:

Pierre-Jean Rigole, 016-544 21 91, Linus Palmblad, 016-544 23 37

El från solen:

Linn Sjöström, 016-542 06 43, Maria Olsson, 016-542 06 29

Informationsmöte om utlysningen via skype

Under skypemötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen. The second information meeting will be held in english.

När?

  • Första tillfället är den 22 maj 2019, kl 13-15.
  • Andra tillfället är den 4 juni 2019, kl 13-15 (in english).

Var?

Informationsmötena kommer att hållas via skype. För att ansluta till respektive skypemöte klicka på länkarna nedan.

 


Utlysningar

Utlysningsarkivet