Bidra till cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial

Nu kan du söka stöd för genomförbarhetsstudier av lösningar inom cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 5 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2020-06-16
Tid för beslut oktober
Utlysta medel ca 5 miljoner kronor

En genomförbarhetsstudie är en utvärdering och analys av potentialen för ett projekt. Syftet med studien är att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt utreda projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det. Studien ska även presentera utsikterna för att projektet blir en framgång.

Användningen av lättviktsmaterial kan göras mer cirkulär och hållbar på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla:

 • Design av komponenter, konstruktioner och produkter.
 • Affärsmodell och erbjudande till marknaden.
 • Material och materialsammansättning.
 • Processer för tillverkning, reparation, återtillverkning, eller återvinning.  

Med lättviktsmaterial/-konstruktioner avses i denna utlysning material eller konstruktioner som är minst 20 procent lättare än motsvarande standardlösningar.

Utlysningen har utvecklats i samverkan mellan de strategiska innovationsprogrammen RE:Source och Lättvikt, och genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

RE:Source och Lättvikt planerar för en uppföljande utlysning under 2021, tillsammans med andra strategiska innovationsprogram.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag,
 • offentlig sektor till exempel kommuner och landsting,
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner,
 • forskningsinstitut,
 • och övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Tidplan

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i oktober 2020. Projektet kan starta tidigast 2 november 2020 och kan som längst pågå till 14 maj 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Webbinarier

Vi kommer att anordna två webinarium där du ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen och hur man söker stödet. Om du är intresserad av att delta ber vi dig att skicka ett mail till: johan....@resource-sip.se

 • Webbinarium 1: 5 maj kl. 14.00-15.00
 • Webbinarium 2: 2 juni kl. 10.00-11.00

Om innovationsprogrammet RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 12.00 samma dag som utlysningen stänger 16 juni 2020.

Utlysningens innehåll och inriktning
Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0733-94 09 43
E-post: johan....@resource-sip.se

Ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor
Susanna Widstrand, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 2465
E-post: susanna.w...@energimyndigheten.se

Tove Janzon, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 2057
E-post: tove.j...@energimyndigheten.se

Teknisk support för E-kanalen tfn: 016-544 22 11

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet