Bidra till cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial

Nu kan du söka stöd för genomförbarhetsstudier av lösningar inom cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 5 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2020-06-16
Tid för beslut Tidigast under oktober månad
Utlysta medel ca 5 miljoner kronor

En genomförbarhetsstudie är en utvärdering och analys av potentialen för ett projekt. Syftet med studien är att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt utreda projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det. Studien ska även presentera utsikterna för att projektet blir en framgång.

Användningen av lättviktsmaterial kan göras mer cirkulär och hållbar på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla:

  • Design av komponenter, konstruktioner och produkter.
  • Affärsmodell och erbjudande till marknaden.
  • Material och materialsammansättning.
  • Processer för tillverkning, reparation, återtillverkning, eller återvinning.  

Med lättviktsmaterial/-konstruktioner avses i denna utlysning material eller konstruktioner som är minst 20 procent lättare än motsvarande standardlösningar.

Utlysningen har utvecklats i samverkan mellan de strategiska innovationsprogrammen RE:Source och Lättvikt, och genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

RE:Source och Lättvikt planerar för en uppföljande utlysning under 2021, tillsammans med andra strategiska innovationspro