Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering

Nu har du möjlighet att söka stöd för projekt som bidrar till utveckling av kompetens och nya digitala lösningar med inriktning mot energisystemet.

Sista dag för ansökan 2020-01-15 23:59
Utlysta medel 50 miljoner kronor

Projekt som accelererar utvecklingen mot ett hållbart energisystem genom ny kunskap och nya digitala lösningar kan få stöd

Projekten ska fokusera på en eller flera av följande utmaningar:

 • Möjligheter som artificiell intelligens kan skapa för energi- och klimatomställningen.
 • Dataplattformars tillämpning och betydelse för att bidra till att uppnå ett hållbart energisystem.
 • Cybersäkerhet och integritet i ett uppkopplat digitalt energisystem.
 • Samverkan mellan uppkopplade produkter och intressenter för effektivare energianvändning.
 • Digital transformation av energimarknader.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till en eller flera ovanstående utmaningar kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag och branschorganisationer
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut.

Programmet välkomnar nya som befintliga aktörer i energisystemets omställning.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas senast i maj 2020. Projektet kan starta tidigast 30 juni 2020.

Om programmet ”Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen”

Forskningsprogrammet ”Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen” ska bidra till uppsatta energipolitiska mål samt förstärka befintlinga satsningar och fylla de gap som finns för att:

 • accelerera utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem
 • adressera nya digitala teknologier med koppling till energisystemet
 • främja samarbeten med nya och befintliga aktörer.

Informationsmöte om utlysningen via Skype

Under skypemötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

När?

 • Första tillfället är den 5 november 2019, klockan 11:30-12:30.
 • Andra tillfället är den 28 november 2019, klockan 11:00-12:00.

Var?

Informationsmötena kommer att hållas via Skype. För att ansluta till respektive skypemöte klicka på länkarna nedan.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet