Bidra till klimatsmarta energilösningar med hjälp av artificiell intelligens (AI)

Nu kan du söka stöd för deltagande i utlysningen AI i klimatets tjänst och därigenom bidrar till minskade nettoutsläpp av växthusgaser. Budget för utlysningen är 67,5 miljoner kronor. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen, med en internationell bedömningsgrupp. Sökande rekommenderas att skriva ansökan på engelska.

Sista dag för ansökan 2021-06-09 14:00
Utlysta medel cirka 67,5 miljoner kronor

Projekt som kan få stöd

Den här utlysningen inom artificiell intelligens välkomnar projekt som utvecklar forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till datadrivna lösningar med potential att ge betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten för erbjudande samt hur man söker.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre projektparter, varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara en offentlig organisation eller ett företag (en behovsägare).  

Projektet beräknas kunna starta tidigast den 15 oktober 2021, avses ha en löptid på 2–3 år med bidrag på mellan fyra och sju miljoner kronor. För denna utlysning förväntas bidrag ges med stödgrund industriell forskning.

Ansökan skickas in via Vinnovas Intressentportal, all information om hur du söker samt mallar hittar du på utlysningens sida på Vinnovas webbplats. 

Kontakt

Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.

Kontaktperson för frågor kring utlysningen på Energimyndigheten:
Senja Nordström, 016 544 22 99  

Kontakt Vinnova

Thomas Bergendorff, 08 473 30 07

Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen Tel: 08-473 32 99 help...@vinnova.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet