Bidra till utvecklingen av produktionssystem för biomassa för energi och material

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor för forsknings-, innovations-, och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av produktionssystem för biomassa för energi och material.

Sista dag för ansökan 2018-11-29 23:59

Utlysningens syfte är att stödja forskning och innovationer som bidrar till en ökad tillgång på biomassa som efterfrågas av energisektorn och den biobaserade industrin.

Projekt som är inriktade mot odling och beredning av primär bioråvara för industriändamål kan söka stöd. Processer för att processanpassa råvaran på fält och/eller terminal ingår i utlysningen. Primärproduktionens restströmmar används för produktion av biobränslen. Utlysningen riktar sig till svenska aktörer som utvecklar produktionssystem i skog, åker och hav eller system för att omhänderta och processanpassa den skördade biomassan.

Följande forskningsområden ingår i programmet:

  • innovativa produktionssystem i skog, åker och hav
  • effektiva och karaktäriserade flöden
  • biobränslen från primärproduktionens restströmmar
  • tekniska lösningar och affärsmodeller
  • fördjupande synteser och omvärldsanalyser.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 mars 2019 och som längst pågå till 31 december 2021.

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Informationsträff

En informationsträff kommer att hållas (datumet kan komma att uppdateras):

  • 26 oktober i Stockholm (anmäl dig senast den 23 oktober)

Fokus för detta möte är att ge information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen. Det kommer att finnas möjlighet att delta på distans.

Vill du delta? Anmäl dig till Kalle Svensson

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet