Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning under åren 2021–2022. Ansökningsperioden stänger den 15 mars 2021 kl. 12.00. Ett beviljat beslut om bidrag kommer att gälla från och med 1 januari 2021.

Sista dag för ansökan 2021-03-15 12:00

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att minska energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter. Målgrupperna är enligt förordningen hushåll, företag och organisationer.

Detta ingår i det grundläggande bidraget

Samtliga sökande kommuner kan ansöka om ett grundläggande bidrag för funktionen energi- och klimatrådgivning. Utöver detta finns möjlighet för kommuner som finns angivna i dokumentet Kommuner som kan söka samordningsbidrag och resebidrag, att söka ytterligare finansiellt stöd för samordning och resor. 

Vem kan söka?

Alla Sveriges kommuner som avser att tillhandahålla funktionen kommunal energi- och klimatrådgivning kan ansöka om stöd inom ramen för denna utlysning. Enskild kommun eller kommuner i samarbete, där en kommun ansvarar för ansökan och rapportering, kan ansöka om bidrag.

Så här ansöker ni

Ansökan görs skriftligen företrädesvis genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Tänk på att skaffa användarbehörighet i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i Manual för E-kanalen.

Utlysningen stänger den 15 mars 2021.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Se vanliga frågor och svar i samband med ansökan här.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning


Utlysningsarkivet