Biobased Industries (BBI)

Utlysningen för 2016 inom Biobased Industries (BBI) är öppen ansökningar för projekt inom forskning, innovation och spridning av biobaserade produkter. Sista ansökningsdag är 8 september kl. 17.00.

Sista dag för ansökan 2016-09-08
Utlysta medel ca 189 miljoner Euro

Biobased Industries (BBI) är ett offentligt-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och industrin som kallas Bio-based Industries Consortium. Parterna i partnerskapet delar på finansiering och ansvar för verksamheten.

Programmet stödjer forskning, utveckling, spridning och främjande av ökad efterfrågan av biobaserade produkter. Programmet syftar också till att påskynda innovation och främja marknadsintroduktion och ökad medvetenhet hos allmänheten för biobaserade produkter. Programmet är ett verktyg för att implementera EU-kommissionens strategi om en bioekonomi för Europa (A Bioeconomy for Europe).

Läs mer om utlysningen på BBI:s webbplats.

Ansökan görs i EU-kommissionens ansökningsportal.