Biodrivmedelsprogrammet – Termokemiska processer

Energimyndigheten utlyser 20 miljoner kronor inom Biodrivmedelsprogrammet – Termokemiska processer. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 9 september, 2016 kl. 14.00.

Sista dag för ansökan 2016-09-09 14:00
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Biodrivmedelsprogrammet - Termokemiska metoder är ett forskningsprogram som syftar till att skapa förutsättningar för en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel producerade genom termokemiska metoder, utgående från lignocellulosa eller restprodukter. Utlysningen riktar sig till universitet och högskola, institut samt företag.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska inrikta sig mot följande områden:

  1. Förgasning av biomassa och omvandling till drivmedel.
  2. Omvandling av lignin från olika källor till biodrivmedel.
  3. Pyrolys av biomassa och omvandling till drivmedel.
  4. Systemfrågor och integrering.

Tyngdpunkten i programmet ligger på forskningsområde 1 och 2.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet